ห่วงรัดโคนและปลอกเพิ่มขนาด

ขอบตาแพะ

ปลอกควยสั่นได้

ปลอกสวมควยปลายเปิด

ปลอกเสริมขนาด

ห่วงรัดพร้อมดิลโด้ทะลวงคู่

ห่วงสั่น

ห่วงรัดโคนและปลอกเพิ่มขนาด